1 year ago

Những khoản phụ cấp của người lao động không phải đóng thuế TNCN

- Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa (không quá 730.000 đồng/người/tháng).

- Phụ cấp độc read more...1 year ago

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những gì?

Góp vốn kinh doanh hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp là một hoạt động read more...